Donec at mattis erat! Duis sed massa eget eros gravida vulputate nec ut ipsum.

Соларни системи

     

           Слънцето е най-големият енергиен източник за Земята. За всяка секунда до земната повърхност достигат около 1,35 kW/m² енергия. Този безспорен факт би трябвало да ни убеди в изгодата от използването на слънчевата енергия за затопляне на гореща вода за:битови нужди в домовете; отопление; басейни; различни индустриални процеси.  

     За нашите географски  условия са подходящи два типа колектори:

  1. плоски колектори
  2. вакуумно-тръбни колектори– които са по-подходящи за райони с по малко слънцегреене и планински райони.

Плоските колектори се характеризират с:

·        по-голям целогодишен соларен добив;

·        висока производителност и дълъг живот; 

·        профилен абсорбер с високоселективно покритие;

·        бърз монтаж;

·  различни възможности за присъединяване към тръбната мрежа, благодарение на четирите извода ; 

·        малък пад на налягане ;

·        добър външен вид;

Възможности за монтаж :

      • Монтаж върху покрив с покривна скоба

      • Монтаж върху покрив с резбова шпилка

      • Интегриран монтаж с ламаринена обшивка

      • Монтаж на стойки

          Варианти за присъединяване и монтаж

   В зависимост от монтажната ситуация и от концепцията на инсталацията колекторите могат по избор да се свързват за серийна или паралелна работа. Четирите извода осигуряват максимална гъвкавост на присъединяване към тръбната мрежа.

           Вакуумно-тръбните колектори са най-съвременно решение за пълноценно усвояване на слънчевата енергия. Работят целогодишно, като усвояват дори по-разсеяна слънчева топлина, не се влияят от външната температура, поради отличната изолация на вакуума. Издържат на градушка с големина до 30 мм. Колектора продължава да работи, дори при счупена тръба. Прилагат се при затворени системи. Позволяват различни конфигурации в зависимост от конкретните нужди.

       Системите се контролират от електронен програматор. Позволява да се програмират различни режими на работа.Когато е реализирана инсталация за БГВ / битова гореща вода/, чрез допълнителен топлообменник може да се свърже с отоплителната инсталация, като подържа минимална температура в помещението през зимата, без котела да работи. Монтират се бързо, на всякакъв тип покрив и не натоварват покривната конструкция. Монтират се и върху стена.

       Слънчевите инсталации за затопляне на вода за битови нужди  имат следните особености:  

• при правилно оразмеряване, те покриват в голяма степен енергията, необходима за производство на топла вода за битови нужди през лятото;

• висок КПД на енергията, добивана от слънцето за производство на топла вода за битови нужди

• могат да се използват всички типове колектори;

• осигуряване на снабдяването с топла вода при лошо време чрез слънчеви бойлери и конвенционално до подгряване  чрез котел или електронагреватели;

Слънчевите системи  за затопляне на битова питейна вода и подпомагане на отоплението на сградата имат следните особености:

• при правилно оразмеряване инсталацията може да покрива до 30% от общата годишна необходимост от енергия за подгряване на вода за битови нужди и отопление;

• висока надеждност и идеална комбинация със системите за подово отопление REHAU ;

•  изгодно решение чрез използването на комбинирани бойлери ;

• могат да се използват всички типове колектори чрез фасадните колектори системата се напасва по-сполучливо спрямо необходимата енергия ;

• съвместна работа с най-различни топлинни агрегати, като нафтови и газови котли, термопомпи и котли с  твърдо гориво;

Колекторни полета за отопление на басейни

        Басейните са скъпа инвестиция за вашия дом. Те се вписват в домовете ви със своя пейзаж и стойност. Но най-важното е, че те осигуряват спокойна среда за отдих и фитнес. Една слънчева система за отопление на басейн може да ви помогне да извлечете максимума от вашите инвестиции. В допълнение към предоставянето на повече време за вас и вашето семейство да се насладите на басейн, то ще ви спести пари! Тези системи обикновено се изплащат от две до пет години при подмяната на газови или електрически отоплителни системи.

      За по добра ефективност на системата за отопление, е желателно да се използва покритие на басейна когато не функционира.

         Защо покритието на басейна е важно?

Знаете ли, че изпаряване представлява 70% от общите топлинни загуби на един басейн?!!!

Най-добрият начин да се намали загубата на топлина, поради изпаряване е да се използва над басейна капак. Има няколко различни видове трябва да се помисли.

Инвестирането в покритие за басейн е важно, ако искате да получите най-доброто от слънчева система за отопление на вашия басейн и разширяване на обсега на сезона за ползване.

Подпомагане отоплението

         Колекторната площ на Вашата соларна система трябва да се оразмери максимално точно спрямо потребностите от топла вода във Вашето домакинство – така ще имате оптимален резултат и максимално оползотворяване на слънчевата енергия.

        Соларно подпомагане на отоплението с подходящ бойлер и специално управление соларната топлина може да се използва за предварително подгряване на подаването към отоплителната инсталация. За целта в бойлера има два водосъдържателя един в друг: вътрешният служи за подгрятата битова вода, външният за подпомагане на отоплението.

      Когато температурата на бойлера е над температурата на връщане от отоплителната инсталация, трипътният вентил превключва. При превключен трипътен вентил и работеща помпа на отоплителния контур, се ползва топлина от бойлера за отопление. Температурата на връщане от отоплителната инсталация се повишава от по-високата температура на водата в бойлера. От бойлера соларната отоплителна енергия преминава през котела към отоплителната инсталация.

       Управлението на отоплителната инсталация разпознава, дали соларната топлина е достатъчна за загряване на радиаторите. Ако тя е недостатъчна, котелът доподгрява. При циркулацията си в отоплителната мрежа подгретият соларен флуид се охлажда и се връща през отворения трипътен вентил обратно в бойлера. От бойлера топлоносителят за отоплителния контур излиза с по-висока температура. При достатъчно количество соларна енергия разходите за отопление намаляват чувствително.

          При соларното подпомагане на отоплението освен разхода на топла вода трябва да се отчете и необходимата отоплителна мощност. Тя е зависима от степента на топлоизолация на жилището или къщата.  Енергията за подгряване на битова вода и тази за отопление на жилището се обобщават в обща отоплителна потребност. При оразмеряване на соларната система се цели соларен дял от общата отоплителна потребност между 10 и 40 %.

        За да е целесъобразно използването на соларна система за подпомагане на отоплението на помещенията, са необходими следните качества на сградата и отоплителната инсталация:

  1. Отлична топлоизолация с цел възможно най- малка отоплителна потребност;
  2. Възможно най-ниска температура на подаване и връщане на отоплителната система;
  3. Благоприятна ориентация на колекторната площ поне 45° наклон на покрива и ориентация на близка до юг, тъй като през зимата са налице кратки дни с ниско слънце;

Управление на соларни системи

          Марков Илектрик ООД използва управленията на соларни системи SOREL /Германия/, които не само че управляват соларните полета, а и имат възможност за комбинация на едновременно управление и на отоплителна система. Има много видове модификации за всички видове соларни системи. Избор на управление за всяко соларно поле става индивидуално. Управленията SOREL предоставят неограничени възможности за избор.

back to top

Social GK5

Any data to display